Consult

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen (vragenlijst met gegevens over u en uw klachten). Tevens vindt tong-, pols- en meridiaandiagnose plaats. Op basis van de anamnese, tong-, pols- en meridiaandiagnose wordt een algeheel beeld gevormd met als resultaat een totaaldiagnose volgens de TCG. Daarnaast passen we de moderne VAS-polsdiagnostiek (VAS = Vasculair Autonoom Signaal) toe. Op deze manier kunnen lichamelijke, emotionele en energetisch verstoringen worden vastgesteld. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld gevolgd door de behandeling zelf.

Wat moet u bij zich hebben tijdens het eerste consult?

- Uw verzekeringspasje
- Uw identiteitsbewijs
- Contant geld
- Eventueel uw gebruikte medicatiedoosjes

Uiteraard kunt u voor eventuele vragen altijd contact opnemen.

Vervolg consult

In de vervolgbehandelingen wordt er geen anamnese meer afgenomen. Uiteraard wordt wel geïnformeerd naar de effecten van de voorgaande behandelingen zodat de behandeling eventueel kan worden bijgesteld.